Μετακομίσεις

Χρήση ανυψωτικού μηχανήματος οπού το απαιτούνε συνθήκες. Ο στόχος μας είναι εξασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στο τομέα της μετακόμισης.

Αναλαμβάνουμε:

 ● φόρτωση – εκφόρτωση οικοσκευής με ανυψωτικά μηχανήματα
 ● μεταφορές βαρέων φορτίων (πιάνων, γυμναστικών οργάνων κλπ.)
 ● αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση των επίπλων
 ● αποσύνδεση και σύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών
 ● απεγκατάσταση και εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων
 ● αμπαλάζ των επίπλων και έργων τέχνης
 ● συσκευασία  των γυαλικών – φωτιστικών – ρουχισμού
 ● αμπαλάζ  του  επαγγελματικού εξοπλισμού

Αναλαμβάνουμε όλη την προετοιμασία που χρειάζεται ώστε να μεταφέρουμε την περιουσία σας χωρίς φθορές και ζημιές. Επίσκεψη στον οικιακό η επαγγελματικό σας χώρο για την περαιτέρω εκτίμηση χωρίς καμία επιβάρυνση.